A

B

C

Č

D

E

F

G

H

CH

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Š

T

U

V

W

X

Y

Z

A

 • Amulet – předmět, který má magické nebo ochranné vlastnosti.
 • Aura – neviditelné pole energie, které obklopuje každého člověka.
 • Astrologie – věda o vztahu mezi pohybem nebeských těles a událostmi na Zemi.
 • Astral – nehmotný svět, který je vnímán prostřednictvím astrálního těla.
 • Astrální tělo – neviditelné tělo, které je spojeno s fyzickým tělem.
 • Aurareading – metoda, pomocí které lze číst a interpretovat auru člověka.
 • Avatar – božstvo nebo duchovní bytost, která se zjevuje v hmotném světě.
 • Ayahuasca – halucinogenní nápoj, který se používá v šamanských rituálech.

B

 • Bardy (Bardové) jsou tradiční básníci, vypravěči a hudebníci. Bardové často sloužili jako učitelé a poradci v komunitě.
 • Božstvo je bytost, která je uctívána jako božská nebo nadpřirozená.
 • Bílá magie je forma magie, která se používá k dobru.
 • Bílé světlo je symbol duchovního osvícení.
 • Bodhisattva je bytost, která dosáhla osvícení, ale rozhodla se zůstat v pozemském světě, aby pomáhala ostatním.
 • Buddha je osoba, která dosáhla osvícení.
 • Božská Matka je ženský archetyp, který je často spojován s plodností, ochranou a milosrdenstvím.
 • Brahman je nejvyšší princip ve védské filozofii. Brahman je často chápán jako absolutno nebo božská vědomost.
 • Bůh je bytost, která je uctívána jako božská nebo nadpřirozená.
 • Božské poselství je zpráva nebo vedení, které je člověku posláno z duchovního světa.
 • Brány jsou symboly, které označují přechod nebo změnu.

C

 • Cvičení čaker – je praxe otevírání, vyrovnávání a uzavírání čaker, energetických center v těle, pro dosažení vyváženého zdraví a blahobytu.
 • Cesta čaroděje – Toto je duchovní cesta, která spojuje postmoderní myšlenky s starými pohanskými tradicemi.

Č

 • Čakry – Energetické centra v lidském těle, které jsou důležité pro průtok životní energie – prány. Každá čakra má svůj vlastní význam a účel a je spojena s určitými tělesnými orgány a emocemi.
 • Čarodějnice – Osoba, která praktikuje čarodějnictví, formu magie často spojenou s přírodou a božstvími.
 • Čarovný kruh – Symbolický prostor, který se často používá při magických rituálech pro ochranu a koncentraci energie.
 • Čínská astrologie – Starodávný systém astrologie, který vychází z čínského lunárního kalendáře a zahrnuje dvanáct zvířecích znamení.
 • Čištění krystalů – Proces odstraňování negativní energie z krystalů, který je důležitý pro jejich efektivní využití v léčení nebo meditaci.
 • Čtení tarotu – Praktika využívání tarotových karet pro dosažení hlubšího porozumění k situacím, k osobám nebo k budoucnosti.

D

 • Duch – Duch je termín používaný k popisu nemateriální a často neviditelnou bytost nebo sílu, která je vnímána jako spojená s nebo vlivná na fyzický svět.
 • Duchařství – Praxe, která zahrnuje komunikaci s duchy a jinými bytostmi z jiných rozměrů nebo úrovní existence.
 • Drahokamy – Drahé kameny jsou často používány v esoterice pro různé účely, včetně léčení, ochrany a posilování energetických polí.
 • Druída – V esoterice, druída je termín používaný k popisu někoho, kdo praktikuje druidismus, starobylé náboženství a filosofický systém založený na uctívání přírody.
 • Dějinověda – V esoterice se tento termín odkazuje na studium duchovních, mystických a okultních dějin lidstva.
 • Dvojče plamene – To je termín používaný v esoterice k popisu dvou duší, které sdílejí stejný zdroj a jsou navzájem silně propojeny.
 • Duchovní probuzení – Tento termín se v esoterice používá k popisu procesu uvědomění si své duchovní povahy a spojení s vesmírem.

E

 • Emanace – Emanace je filosofický a teologický koncept, který popisuje proces, při kterém vesmír vzniká jako nutný výsledek božské přítomnosti. To znamená, že všechny formy existence pramení z božského bytí.
 • Eschatologie – Eschatologie je odvětví teologie, které se zabývá konečnými věcmi, jako je smrt, posmrtný život, konec světa, poslední soud a osud lidské duše po smrti.
 • Exorcismus – Exorcismus je náboženský nebo duchovní rituál, jehož cílem je vyhnat zlé duchy nebo démony z osoby, místa nebo předmětu, které byly obětí posednutí.
 • Extáze  – Extáze je stav mimořádné radosti nebo nadšení. V kontextu náboženského nebo duchovního zažitku je to stav, kdy jedinec ztrácí vědomí svého fyzického já a je úplně ponořen do transcendence.
 • Engram – Engram je teoretický biologický mechanismus, který se používá k vysvětlení, jak se paměť ukládá v mozku. V dianetice je to stálý záznam v mozku, který vzniká z traumatické události a může způsobovat fyzickou a duševní nepohodu.

F

 • Feng-Shui – Dávná čínská umělecká praxe, která se zabývá harmonizací energie v určitém prostoru. Je to základní koncept pro design a umístění objektů, aby se dosáhlo pozitivního toku energie.
 • Fylgja – Pojem z norské mytologie, který se vztahuje na osobní ducha nebo ochranného ducha, který je spojen s jednotlivcem a sleduje ho po celý život.
 • Futhark – Starý runový abeceda používaný pro věštění a magické rituály. Jméno je odvozeno od prvních šesti run: Fehu, Uruz, Thurisaz, Ansuz, Raidho a Kenaz.
 • Fylgjur – Termín z islandského severského folklóru, který označuje duchovní entity, které mohou mít buď pozitivní nebo negativní vliv na lidské bytosti.
 • Familiar – Termín používaný v čarodějnictví a okultismu pro duchovní entity, které slouží jako ochránci a pomocníci. Jsou to často domácí zvířata nebo duchovní bytosti v podobě zvířat.
 • Faerie – Termín označující nadpřirozené bytosti, které se často vyskytují v lidových příbězích a mýtech. Mají magické schopnosti a mohou být buď přátelské nebo nebezpečné pro lidi.

G

 • Gnosis – Gnosis je vnitřní poznání nebo porozumění. Ve starověkém řecku a gnostickém křesťanství se používalo k označení tajemného poznání, které může vést k osvícení nebo duchovnímu probuzení.
 • Grimoire – Grimoire je kniha kouzel a čarodějných rituálů. Někdy také obsahuje informace o démonech a jiných nadpřirozených entitách. Grimoires byly často používány v středověké a raně novověké magii.
 • Gematria – Gematria je systém hebrejské numerologie, který spojuje číselné hodnoty s písmeny abecedy. Je často používán v kabalistických a jiných esoterických tradicích.
 • Guru – Guru je duchovní učitel nebo vůdce, zejména v hinduistických a buddhistických tradicích. Guru může také poskytovat duchovní vedení a radu.
 • Geomanţie – Geomanţie je forma věštění, která interpretuje značky na zemi nebo vzorce vržených hrou soček, kamenů nebo písku.
 • Golem – Golem je bytost stvořená z neživého materiálu, obvykle z hlíny nebo prachu, ve starých židovských legendách. Taková bytost byla oživena pomocí kabalistických rituálů.
 • Glyph – Glyph je symbolické zobrazení nebo znak používaný v esoterických nebo magických tradicích k zastoupení konkrétního konceptu, entity nebo energie.
 • Gaia – Gaia je řecká bohyně Země. V moderních duchovních a esoterických kruzích je Gaia často chápána jako živoucí bytost nebo duch Země.
 • Galdr – Galdr je staroseverská forma magického zpěvu nebo mantry. Často je spojen s runami a severskou magií.
 • Geomantie – Geomantie je studium Země a jejích energetických linií, známých jako ley lines. Je to také forma věštění pomocí značek na zemi nebo vzorců vržených malými kameny.

H

 • Harmonizace – proces, kterým se snažíme dosáhnout rovnováhy a harmonie v našem životě.
 • Harmonizace prostoru – proces, kterým se snažíme vytvořit harmonické prostředí v našem domově nebo pracovišti.
 • Horoskop – předpověď budoucnosti na základě polohy nebeských těles.
 • Hvězdář – člověk, který se zabývá astrologií.

Ch

 • Chamorros – Chamorros jsou původní obyvatelé Marianských ostrovů. Chamorroská kultura je bohatá na esoteriku a duchovní tradice.
 • Chaos magic – Chaos magic je forma magie, která se zaměřuje na osobní sílu a kreativitu. Chaos magic nezná žádná omezení nebo pravidla.
 • Chi – Chi je energie, která je přítomna ve všem vesmíru. Chi je často spojována s jógou, meditací a dalšími duchovními praktikami.

I

 • Inkarnace je proces, při kterém se duchovní bytost narodí do fyzického těla.
 • Intuice je schopnost vnímat věci, které nejsou vědomě vnímány.
 • Indigové děti jsou děti, které se narodily s vyšší úrovní vědomí než předchozí generace.
 • Iniciace je rituál, který označuje přechod do nového stavu nebo úrovně vědomí.
 • I Ching je čínská kniha proměn, která je používána k věštění a meditaci.
 • Inspirace je vnitřní impuls, který člověka vede k tvořivosti nebo akci.
 • Inspirační karty jsou sady karet, které jsou používány k podpoře kreativity a duchovního rozvoje.
 • Indigo je barva, která je často spojována s duchovností.
 • Inkarnační horoskop je horoskop, který se zaměřuje na minulé životy člověka.
 • Iniciační rituál je rituál, který označuje přechod do nového stavu nebo úrovně vědomí.
 • Inspirující předměty jsou předměty, které mohou pomoci lidem cítit se motivovaní a kreativní.

J

 • Jang je mužská energie, která je symbolem aktivity a síly.
 • Jantra je geometrický obrazec, který se používá v hinduismu a buddhismu k meditaci a vizualizaci.
 • Jin je ženská energie, která je spojována s receptivitou, tvořivostí a pasivitou.
 • Jnana je hinduistický termín, který znamená “znalost” nebo “moudrost”. Jnana je dosažena prostřednictvím duchovního poznání a osvícení.
 • Jóga je souhrn duchovních a fyzických praktik, které se zaměřují na dosažení harmonie těla, mysli a ducha.
 • Jungiánská psychologie je forma psychologie, která se zaměřuje na nevědomí a archetypy.
 • Jednota je stav, ve kterém se člověk spojí s božskou podstatou.
 • Jestřáb je symbol duchovního vedení a osvícení.
 • Jin-jang je čínský symbol, který představuje dualitu vesmíru. Jin představuje ženskou energii a jang představuje mužskou energii.
 • Jyotisha je hinduistická astrologie, která se zabývá studiem vesmíru a jeho vlivu na lidský život.

K

 • Kámen – přírodní materiál, který se používá v esoterikách.
 • Karma – zákon příčiny a následku.
 • Kundalini – energie, která je uložena v základně páteře.
 • Kvantová fyzika – oblast fyziky, která se zabývá chováním hmoty a energie na kvantové úrovni.

L

 • Láska – pozitivní emoce, která je spojena s něhou, péčí a soucitem.
 • Léčitel – člověk, který se zabývá léčením.
 • Léčebné metody – metody, které se používají k léčbě.
 • Léčba – proces, kterým se snažíme odstranit nemoc nebo zdravotní problém.
 • Liturgie – shromáždění, které se koná k uctění boha nebo božstva.
 • Lótus – květ, který je symbolem duchovní čistoty a osvícení.

M

 • Meditace – praktikování koncentrace a soustředění.
 • Meditační pozice – pozice, ve které se provádí meditace.
 • Meditační symbol – symbol, který se používá v meditaci.
 • Meditační technika – metoda, která se používá k meditaci.
 • Mantra – opakovaná fráze nebo zvuk, který se používá v meditaci.
 • Merkaba – energetické pole, které obklopuje člověka.
 • Metafyzika – oblast filosofie, která se zabývá podstatou reality.
 • Mír – stav bez konfliktů nebo násilí.
 • Mystik – člověk, který se zabývá mysticismem.
 • Mystika – nauka o tajemném a skrytém.
 • Mystické zážitky – zážitky, které jsou mimo smyslové vnímání.
 • Mystické tradice – systémy víry a praktik, které jsou založeny na mystice.

N

 • Náboženství je systém víry a praktik, které se zaměřují na vztah člověka s božským nebo nadpřirozeným.
 • Návrat je metafora pro duchovní proces, kterým se člověk snaží vrátit do svého původního stavu vědomí.
 • Nástroje jsou předměty, které se používají k dosažení určitého účelu. Nástroje mohou být fyzické, mentální nebo duchovní.
 • Naturální magie nebo také přírodní magie je forma magie, která používá přírodní prvky k dosažení určitého účelu. Naturální magie může zahrnovat práci s rostlinami, kameny, zvířaty nebo jinými přírodními silami.
 • Nirvana je stav absolutního štěstí a osvobození. Nirvana je často popisována jako stav, ve kterém člověk překoná utrpení a dosáhne konečné reality.

O

 • Okultismus je studium a praktikování skrytých, tajemných aspektů reality. Zahrnuje magii, alchymii, astrologii a další metody komunikace se spirituálním světem.
 • Oniromancie je umění vykládání snů a jejich symbolů. Tento esoterický nástroj se používá k odhalení skrytých informací a předpovězení budoucnosti prostřednictvím snů.
 • Ouija je spiritistický nástroj ve formě desky s písmeny a čísly, který se používá k komunikaci s duchy. Účastníci se dotýkají posuvného ukazatele a předpokládá se, že duchové jej pohybují, aby odpovídali na otázky.
 • Orákulum je esoterický nástroj, který se používá k předpovídání budoucnosti nebo získávání vnitřní moudrosti. Může to být kartová sada, runy, křišťálová koule nebo jiný objekt, který se používá k vyvolání odpovědí.
 • Ondiny jsou mytické vodní bytosti, které jsou spojovány se živly vody. Jsou považovány za duchovní bytosti, které mohou přinést ochranu, inspiraci a moudrost v oblasti emocí a citlivosti.
 • Obřad je rituální akce prováděná v esoterických praxích. Tyto rituály mají za cíl spojit se spirituálními silami, vykonat kouzla nebo vyjádřit úctu k božstvům. Obřad může zahrnovat zpěv, tance, symbolické předměty a další prvky.
 • Osmiboká hvězda je esoterický symbol, který se používá v různých okultních tradicích. Je známa také jako oktogon nebo oktogram a představuje rovnováhu, harmonii a jednotu mezi protiklady.
 • Obrázek – obraz, který má symbolický nebo duchovní význam.
 • Očista – proces, kterým se snažíme očistit tělo, mysl nebo duši.
 • Odhalení – poznání pravdy nebo reality.
 • Osobní rozvoj – proces, kterým se snažíme zlepšit sebe sama.
 • Osvícení – stav, ve kterém člověk dosáhl duchovního poznání.
 • Osvícenec – člověk, který dosáhl duchovního poznání.
 • Osud – životní cesta, která je předurčena.

P

Q

R

S

Š

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z